Penyesuaian hasil dapatan kajian pelanggan Muzium & Galeri Tuanku Fauziah (MGTF) Universiti Sains Malaysia (USM) dengan strategi kuratorial pameran e-CITRA

Penyesuaian hasil dapatan kajian pelanggan Muzium & Galeri Tuanku Fauziah (MGTF) Universiti Sains Malaysia (USM) dengan strategi kuratorial pameran e-CITRA. Wacana Seni Journal of Arts Discourse, 10. pp. 30-67. ISSN 2180-4311 (2011)Abstract

Perbincangan tentang sesebuah pameran seni visual kontemporari sering tertumpu pada karya, pengkaryaan dan karyawan. Kerangka teori perbincangan tentang pameran lazimnya dikekang oleh metodologi pembacaan formalisma dan estetika (baca: Barat). Dalam artikel ini, perbincangan tentang pameran e-CITRA ditinjau dari kerangka kajian pelanggan dan aplikasinya dalam strategi kuratorial. Dengan menggunakan e-CITRA dan keserasian konsep hibridnya dengan model kuratorial Muzium & Galeri Tuanku Fauziah (MGTF) sebagai contoh kes dan asas teoretikal, artikel ini menghuraikan bagaimana dapatan kuantitatif dari kajian pelanggan boleh digunakan untuk membina strategi kuratorial untuk e-CITRA. Hasilnya, pameran tersebut bersesuaian dengan profil audiens MGTF justeru mencipta pengalaman kunjungan yang lebih inklusif, lestari dan berkembang.

Item Type: Article
Keywords: Kajian pelanggan, Strategi kuratorial
Taxonomy: By Subject > Art & Design > Creative Photomedia
By Subject > Art & Design > Visual Culture Studies
Local Content Hub: Subjects > Art & Design
Depositing User: Jamil Jawi
Date Deposited: 23 Mar 2022 23:59
Last Modified: 24 Mar 2022 00:57
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item