Kajian mengenai nilai murni melalui keunikan dialek Kelantan dalam cerita rakyat Melayu di Kelantan

Kajian mengenai nilai murni melalui keunikan dialek Kelantan dalam cerita rakyat Melayu di Kelantan. International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT), 10 (1). pp. 15-32. ISSN 2289-4527 (2022)Abstract

Pada era globalisasi kini, penyelidikan terhadap cerita rakyat Melayu semakin popular dan mendapat tempat dalam kalangan para sarjana di Malaysia. Hal ini kerana, para sarjana di dalam dunia akademik telah menyedari bahawa cerita rakyat Melayu merupakan bahan yang sewajarnya diangkat kerana kaya dengan nilai warisan kebudayaan Melayu.Kajian ini dijalankan kerana rata-rata masyarakat pada hari ini menganggap cerita rakyat hanya bersifat rekaan semata-mata, sekadar berhibur dan tidak memiliki nilai-nilai murni yang dapat dijadikan sebagai pengajaran kepada masyarakat. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti dan menganalisis nilai murni baik hati berdasarkan kepada keunikan dialek Kelantan yang terkandung di dalam cerita rakyat Melayu di Bachok, Kelantan. Seterusnya, kajian ini sekali gus akan mendokumentasikan dan memartabatkan keunikan dialek Kelantan yang terkandung di dalam cerita rakyat Melayu di Bachok, Kelantan. Selain itu, kajian ini membataskan sebelas cerita rakyat Melayu yang diperoleh daripada sumber di Bachok, Kelantan sebagai data kajian. Tambahan pula, pendekatan analisis kandungan kualitatif dipilih sebagai kerangka panduan untuk menyempurnakan kajian ini. Di samping itu, pendekatan kemasyarakatan dijadikan sebagai deduktif kajian untuk memantapkan hujahperbincangan. Sebagai kesimpulannya, kajian ini juga berhasil membuktikan beberapa penemuan melalui penelitian terperinci terhadap keunikan dialek Kelantan yang terkandung dalam cerita rakyat Melayu di Bachok, Kelantan yang menggambarkan ketamadunan masyarakat pada masa lampau melalui amalan nilai-nilai murni yang jitu.

Item Type: Article
Keywords: Cerita rakyat Melayu, Dialek Kelantan, Nilai murni, Pendekatan kemasyarakatan, Storytelling
Taxonomy: By Subject > Art & Design > Creative Photomedia
By Subject > Art & Design > Visual Culture Studies
Local Content Hub: Subjects > Art & Design
Depositing User: Munirah Mohd Izzan (KABS, Puncak Alam)
Date Deposited: 06 Jan 2023 09:25
Last Modified: 06 Jan 2023 09:25
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item