Sindiran dalam Media Sosial: Perspektif Lakuan Bahasa

Sindiran dalam Media Sosial: Perspektif Lakuan Bahasa. Jurnal Komunikasi, 36 (2). pp. 269-288. ISSN 2289-1528 (2020)Abstract

Sindiran menyampaikan maksud yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh penutur secara literal. Kini sindiran menjadi satu trend ragam bahasa dalam kalangan pengguna media sosial untuk membuat teguran, kritikan atau nasihat terhadap sesuatu isu dalam media sosial. Justeru, kajian ini bertujuan meneliti ujaran sindiran dalam media sosial dari perspektif lakuan bahasa dengan berdasarkan kriteria taksonomi yang dikemukakan oleh Searle (1969) iaitu lakuan bahasa asertif, direktif, komisif, ekspresif dan deklaratif. Kajian ini menggunakan kaedah analisis kandungan dengan mengambil data daripada status yang dimuat naik dalam halaman Facebook Amrans Fans. Halaman Facebook Amrans Fans dipilih kerana halaman Facebook ini dikatakan sering kali memuat naik status yang berbentuk sindiran dalam memaparkan pelbagai isu semasa. Hasil dapatan memperlihatkan struktur lakuan bahasa sindiran melibatkan tiga peserta iaitu penyindir, pemerhati dan sasaran bagi sindiran tersebut. Hasil dapatan juga menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu, lakuan bahasa sindiran disampaikan dalam bentuk lakuan bahasa asertif, komisif, ekspresif dan direktif. Lakuan sindiran sama juga dengan lakuan bukan sindiran iaitu mempunyai syarat input dan output, syarat kandungan proposisi, syarat persediaan, syarat keikhlasan dan syarat keperluan. Kajian ini membuktikan bahawa interpretasi ironi berdasarkan kepada kontekstual pragmatik dan hubungan antara pembicara dan pendengar. Jelasnya, lakuan sindiran merupakan satu strategi ujaran oleh pengendali halaman Facebook Amrans Fans dalam usaha untuk menarik perhatian pengikutnya.

Item Type: Article
Keywords: Sindiran, Struktur lakuan sindiran, Media sosial, Lakuan bahasa
Taxonomy: By Subject > Communication & Media Studies > Media Studies > Journalism
By Subject > Communication & Media Studies > Media Studies > Journalism > Media Law, Regulations, And Ethics
Local Content Hub: Subjects > Communication & Media Studies
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 10 May 2021 08:40
Last Modified: 10 May 2021 08:40
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item