Teknologi dan media sosial dalam komunikasi ibubapa dan anak-anak

Teknologi dan media sosial dalam komunikasi ibubapa dan anak-anak. Jurnal Komunikasi, 35 (4). pp. 337-352. ISSN 2289-1528 (2019)Abstract

Media sosial dan teknologi yang berkembang pada hari ini memberikan pengaruh yang besar kepada pembangunan diri golongan kanak-kanak mahupun golongan remaja. Golongan remaja lebih gemar menghabiskan masa dengan mengakses internet, bermain permainan video dan telefon pintar berbanding berinteraksi dengan keluarga terutamanya ibu dan bapa. Hal yang demikian boleh menyebabkan kualiti komunikasi golongan remaja dengan ibu bapa mereka menjadi semakin rendah. Isu ini turut diakui oleh kebanyakan kajian lepas yang bersetuju bahawa penggunaan teknologi secara berlebihan akan menyebabkan komunikasi anak-anak dengan ibu bapa menjadi kurang berkesan sehingga wujudnya jurang komunikasi dalam keluarga dan hal ini turut membantutkan perkembangan sosial mereka. Kertas kerja ini bertujuan menjelaskan konsep media dan teknologi, komunikasi ibu bapa dan anak-anak serta menghuraikan kesan media dan teknologi terhadap komunikasi keluarga dalam masyarakat Melayu agar tidak menghakis hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin erat tanpa adanya media dan teknologi. Teori Sistem Keluarga digunakan dalam membincangkan pembangunan diri anak-anak dari sudut interaksi dan komunikasi dengan orang lain hasil daripada kehadiran media dan teknologi. Di samping itu juga, cadangan berkaitan strategi praktikal kepada ibu bapa turut dikemukakan agar ibu bapa lebih memahami cara penggunaan media dan teknologi dalam menangani cabaran budaya moden ini. Strategi serta cadangan yang dikemukakan diharap dapat memberikan lebih kefahaman kepada ibu bapa berkaitan media dan teknologi agar perkara ini tidak memberikan kesan negatif dalam komunikasi mereka dengan anak-anak. Sehubungan itu, kertas kerja ini diharap dapat digunakan sebagai model rujukan remaja dan ibu bapa untuk mengatasi ancaman media dan teknologi yang kian berkembang dalam kehidupan hari ini.

Item Type: Article
Keywords: Komunikasi, Ibu bapa, Remaja, Media, Teknologi, Behavioural effects of media, Family communication
Taxonomy: By Subject > Communication & Media Studies > Communication > Interpersonal Communication
By Subject > Communication & Media Studies > Strategic Communication > New Media Communication
Local Content Hub: Subjects > Communication & Media Studies
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 19 May 2021 03:21
Last Modified: 19 May 2021 03:21
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item