Impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat melayu di Malaysia

Impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat melayu di Malaysia. Jurnal Komunikasi, 31 (2). pp. 33-46. ISSN 2289-1528 (2015)Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem nilai masyarakat Melayu kini akibat perkembangan teknologi media baharu. Kajian ini menggunakan teori modenisasi untuk menjelaskan perubahan teknologi dan globalisasi yang memberi impak kepada sistem nilai Melayu. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan untuk mencari maklumat sekunder, tambahan itu kerja lapangan digunakan seperti pemerhatian ikut serta, pemerhatian dan temu bual bagi mengutip data mentah kajian yang bersesuaian. Hasil kajian mendapati sistem nilai Melayu mengalami impak teruk berbanding dengan sistem nilai Barat yang dianggap maju dan moden. Sehubungan itu, kajian ini berhasil mengangkat kepentingan sistem nilai Melayu sebagai jati diri masyarakat Melayu kini atau Melayu moden.

Item Type: Article
Keywords: Teknologi, Media baharu, Globalisasi, Sistem nilai, Melayu moden, Humanity in the digital age
Taxonomy: By Subject > Communication & Media Studies > Communication > Interpersonal Communication
By Subject > Communication & Media Studies > Strategic Communication > New Media Communication
Local Content Hub: Subjects > Communication & Media Studies
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 19 May 2021 08:49
Last Modified: 19 May 2021 08:49
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item