Transformasi penyiaran televisyen melalui internet: kajian perhubungan kepuasan terhadap pengguna remaja

Transformasi penyiaran televisyen melalui internet: kajian perhubungan kepuasan terhadap pengguna remaja. Jurnal Komunikasi, 27 (1). ISSN 2289-1528 (2011)Abstract

Kemunculan internet membawa banyak perubahan dalam landskap media massa. Media konvensional telah beralih kepada format digital dan membentuk satu penggabungan media yang mampu menarik minat khalayak terutama golongan remaja. Kajian ini memilih satu medium baru hasil dari gabungan internet dan televisyen iaitu portal stesen televisyen untuk menilai tahap kepuasan penggunaan medium tersebut dalam kalangan pengguna remaja. Penilaian dibuat dengan meneroka hubungan antara kepuasan yang dicari (GS) dengan kepuasan yang diperoleh (GO) bagi empat ukuran kepuasan iaitu keperluan mendapatkan maklumat, hiburan, utiliti interpersonal dan juga interaktiviti. Kajian eksperimen ini juga menilai kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan terhadap dua portal televisyen; RTM sebagai stesen penyiaran awam dan TV3 sebagai stesen penyiaran swasta. Hasil dapatan kajian menunjukkan wujud perhubungan yang signifikan di antara kepuasan yang dicari dengan kepuasan yang diperoleh bagi keempat-empat ukuran kepuasan yang dikaji dalam kajian ini.

Item Type: Article
Keywords: Youth, Transformation, Gratification, Uses, Internet
Taxonomy: By Subject > Communication & Media Studies > Media Studies > Broadcasting
By Subject > Communication & Media Studies > Media Studies > Broadcasting > Radio & TV Presentation
Local Content Hub: Subjects > Communication & Media Studies
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 19 May 2021 09:32
Last Modified: 19 May 2021 09:32
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item