Kebangkitan Semula Fahaman Politik Berbilang Kaum Melalui Slogan 'Sabah for Sabahan' di Sabah.

Kebangkitan Semula Fahaman Politik Berbilang Kaum Melalui Slogan 'Sabah for Sabahan' di Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities(MJSSH), 6 (1). pp. 70-79. ISSN 2504-8562 (2021)Abstract

Artikelini membentangkan perbincangantentang kebangkitan semula fahaman politik berbilang kaum di Sabahmelalui slogan ‘Sabah for Sabahan’. Adalah didapati bahawa selepas beberapa dekadberhadapandengan isu perkauman, Sabah semakin memahami hakikat bahawa mempolitikkan perbezaan etnik hanya akan membawa kepada kehancuran. Keadaan ini didapati sebagai kesankepada penggunaan slogan "Sabah for Sabahan". Oleh itu, slogan tersebut wajar dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam proses perkembangan atau juga kebangkitan semula ideologi politik berbilang etnik di Sabah. Dalam erti kata yang lain, artikelini telah menunjukkan bahawa perubahan ciri politik dalam masyarakat yang dicirikan oleh kepelbagaian boleh dilakukan melalui penciptaan dan penggunaan meluas slogan politik khusus yang sangat signifikan dengan kehendak serta keperluan semasa penduduk dalamsesebuah unit pentadbiran seperti kampung, bandar dan negara.

Item Type: Article
Keywords: Sabah Policy, Political Ideology, Political Slogan
Taxonomy: By Subject > Administrative Science & Policy Studies > Policy Studies
Local Content Hub: Subjects > Administrative Science & Policy Studies
Depositing User: Asrizam Awang Aman
Date Deposited: 01 Aug 2021 13:09
Last Modified: 01 Aug 2021 13:09
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item