Commodity Murabahah Deposits in Islamic Banking: An Easy Way Out

Commodity Murabahah Deposits in Islamic Banking: An Easy Way Out. IIslāmiyyāt, 42 (1). pp. 15-22. ISSN 2600-8556 (2020)Abstract

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA) membezakan secara jelas antara akaun deposit dan akaun pelaburan Islam berdasarkan kontrak Syariah yang digunakan. Produk yang berasaskan prinsip Syariah dengan ciri-ciri yang tidak dijamin prinsipal diklasifikasikan sebagai akaun pelaburan, manakala produk yang dijamin prinsipal adalah akaun deposit. Memandangkan penandaan ini, makalah ini bertujuan untuk menonjolkan reaksi institusi kewangan Islam (IFI) dari segi penawaran produk untuk membuat penyelarasan dengan peraturan baru ini. Metodologi penyelidikan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif di mana penulis memperoleh data dan maklumat dari artikel, jurnal, penerbitan penyelidikan dan dokumen bertulis lain. Kajian empirikal menunjukkan bahawa IFI telah berpindah dari produk kontrak Shariah berasaskan pelaburan kepada produk deposit berasaskan komoditi murabahah atau tawarruq. Komoditi murabahah telah menjadi satu bentuk teknik perbankan Islam yang sangat biasa di Malaysia, yang kebanyakannya digunakan dalam penyediaan kemudahan pembiayaan seperti pembiayaan peribadi, pengguna dan perdagangan serta produk deposit, sebagai tambahan kepada penstrukturan sukuk dan untuk tujuan pengurusan kecairan. Walau bagaimanapun, rasional perdagangan komoditi pendasar yang berlaku dan kewujudan unsur wakalah yang membawa kepada tatacara yang jelas dalam urus niaga tersebut telah menyebabkan kebimbangan mengenai tindak balas industri terhadap keperluan IFSA.

Item Type: Article
Keywords: Komoditi murabahah, kemudahan pembiayaan, akaun deposit dan pelaburan, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Taxonomy: By Subject > Business & Management > Finance
Local Content Hub: Subjects > Business & Management
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 01 Aug 2021 13:52
Last Modified: 01 Aug 2021 13:52
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item