Kemajuan Usahawan Bumiputera Suatu Model untuk Renungan

Kemajuan Usahawan Bumiputera Suatu Model untuk Renungan. Jurnal Pengurusan, 2. pp. 43-59. (1983)Abstract

Seorang usahawan ialah seorang yang sentiasa terdorong untuk mengeluarkan sesuatu yang bernilai daedah gan yang mempunyai ciri-ciri pembaharuan. Di antara masakah yang dihadapi terdiri dari kekurangan daya usaha, pengetahuan, kemahiran dan keahlian dan juga tidak mendapat penyokongan, bantuan dan pengukuhan. Untuk membangun usahawan pemupukan semangat ingin mencapai kejayaan, sikap yang positif terhadap agama harus dimulakan dari sekitaran keluarga. Sistem pelajaran negara harus juga memberi penekanan kepada pelajaran berbentuk perniagaan dan perdagangan. Sebuah Pusat Kajian dan Latihan Usahawan berbentuk "modular" di peringkat negara ditubuhkan dengan tujuan menyampaikan keahlian teknikal, kemanusiaan dan konsep. Sebuah agensi satu tahap erlu ditubuh untuk menyediakan "instrumet" pemilihan calon-calon, mengumpul maklumat mengenai industri dan pasaran; menyediakan dermasiswa/biasiswa, mendapat pasaran dan mendapat modal yang mencukupi bagi bakal--bakal usahawan dan juga usahawan-usahawan yang ada. falsafah di sebalik penubuhan sebuah agensi satu tahap ialah untuk menyediakan satu "package deal" kepada seseorang usahawan yang baharu. Khidmat agensi satu tahap ini perlu diberi sehinggalah usahawan ini menjadi seorang "industrialist" yang berjaya.

Item Type: Article
Keywords: Usahawan Bumiputera, industri dan pasaran, industrialist
Taxonomy: By Subject > Entrepreneurship > Business Planning
Local Content Hub: Subjects > Business & Management
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 01 Aug 2021 14:10
Last Modified: 01 Aug 2021 14:10
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item