Pola Mengambil Keputusan dan Penganalisisan dalam Membeli Saham: Kajian ke atas Para Pelanggan Bursa Saham Kuala Lumpur

Pola Mengambil Keputusan dan Penganalisisan dalam Membeli Saham: Kajian ke atas Para Pelanggan Bursa Saham Kuala Lumpur. Jurnal Pengurusan, 6. pp. 21-34. (1987)Abstract

Kajian ini bertujuan meneroka sejauh manakah digunakan pengetahuan teknik-teknik analisis pekaburan dalam membuat keputusan untuk membeli dan menjual saham di kalangan para pelabur individu. Dua kaedah pengutipan data telah dijalankan di seluruh Semenanjung Malaysia, iaitu dengan menggunakan soal selidik melalui temuduga dan melalui pos. Walau bagaimanapun, laporan ini akan hanya menumpukan kepada maklumat yang diperolehi melalui temuduga sahaja. Haisl kajian ini menunjukkan bahawa sebahagian besar dari pelabur menggunakan teknik-teknik analisis dengan berpandukan kepada beberapa sumber bacaan dan juga tip dari kawan-kawan.

Item Type: Article
Keywords: Bursa Saham Kuala Lumpur, pelabur, teknik-teknik analisis
Taxonomy: By Subject > Business & Management > Economics
Local Content Hub: Subjects > Business & Management
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 01 Aug 2021 14:12
Last Modified: 01 Aug 2021 14:12
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item