Penglibatan mahasiswa melayu universiti awam dalam politik di Malaysia

Penglibatan mahasiswa melayu universiti awam dalam politik di Malaysia. Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia.


Related URLs:

  Abstract

  Artikel ini membincangkan mengenai penglibatan mahasiswa Melayu di Universiti
  Awam sekitar Lembah Kelang dalam politik di Malaysia. Penglibatan ini memberi
  fokus terhadap kehadiran mahasiswa dalam aktiviti anjuran parti politik seperti
  ceramah, dialog, forum, kempen dan mesyuarat parti politik. Kajian ini menggunakan
  kaedah tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data
  melalui soal selidik. Sampel kajian melibatkan seramai 441 orang responden dari
  empat buah universiti terpilih. Penemuan mendapati tahap penglibatan mahasiswa
  Melayu Universiti Awam sekitar Lembah Kelang dalam politik berada pada
  tahap rendah. Hal ini menunjukkan bahawa mahasiswa Melayu kurang mendapat
  pendedahan tentang politik walaupun larangan terhadap penglibatan dalam politik
  telah ditarik balik melalui pindaan Seksyen 15 AUKU tahun 2012.

  Item Type: Article
  Keywords: Election, Political Party, Involvement, Students, UUCA
  Taxonomy: By Subject > Administrative Science & Policy Studies > Administrative Science
  Local Content Hub: Subjects > Administrative Science & Policy Studies
  Depositing User: Mohd Fadhli Samsudin
  Date Deposited: 01 Aug 2021 14:13
  Last Modified: 01 Aug 2021 14:13

  Actions (login required)

  View Item View Item