Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah

Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 24. pp. 47-56. ISSN 1394-7729 (2019)Abstract

Dalam memperkatakan mengenai perbicaraan jenayah, keutamaan diberikan kepada hak tertuduh mendapat perbicaraan yang adil. Salah satu cabang dari hak tersebut ialah hak perbicaraan segera di mana tertuduh berhak mendapatkan penyelesaian akan tuduhan yang dikenakan ke atasnya dalam jangka waktu yang munasabah. Namun demikian, kelewatan dalam prosiding jenayah adalah isu yang sering berlaku dan kelewatan ini dilihat sebagai sesuatu yang boleh memprejudiskan seseorang tertuduh. Justeru, kajian ini akan mengfokuskan kepada isu kelewatan yang berlaku di dalam perbicaraan-perbicaraan jenayah, dan setakat
mana mahkamah dibenarkan oleh undang-undang untuk campur tangan dalam usaha menyelesaikan permasalahan ini. Metodologi kajian perpustakaan diguna pakai yang mana metodologi-metodologi analisis kandungan dan analisis kritis dilaksanakan ke atas statut, artikel serta laporan kes yang berkaitan. Hasil kajian mendapati kuasa campur tangan mahkamah adalah terhad disebabkan kuasa prerogatif yang diberikan kepada pihak pendakwa menurut undang-undang. Kajian ini turut mendapati keperluan keseimbangan di antara hak tertuduh dengan hak kerajaan dan hak masyarakat. Berdasarkan kepada kedua-dua dapatan tersebut, kajian ini mencadangkan supaya semua agensi yang terlibat memainkan peranan masing-masing dengan sebaiknya bagi memastikan kelancaran perbicaraan jenayah demi kepentingan semua pihak iaitu tertuduh, kerajaan dan masyarakat awam.

Item Type: Article
Keywords: Right to speedy trial, Delay in proceedings, Power of court, Power of prosecutor, Criminal procedure
Taxonomy: By Subject > Law > Civil Procedure
By Subject > Law > Malaysian Islamic Legal System
Local Content Hub: Subjects > Law
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 20 May 2021 10:35
Last Modified: 20 May 2021 10:35
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item