Pelaburan wang zakat oleh institusi zakat menurut pandangan islam

Pelaburan wang zakat oleh institusi zakat menurut pandangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 25 (1). pp. 122-135. ISSN 2682-8057 (2013)Abstract

Makalah ini bertujuan mengkaji konsep pelaburan zakat yang dibenarkan oleh Islam bersandarkan hujah ulama mengenainya. Maklumat daripada kajian ini diperoleh melalui analisis kandungan berkaitan hukum pelaburan wang zakat. Hasil daripada kajian ini didapati berlaku aktiviti pelaburan daripada lebihan wang zakat yang tidak dapat dihabiskan dalam agihan tahun semasa. Para ulama mempunyai pandangan yang pro dan kontra dalam masalah pelaburan wang zakat. Walau bagaimanapun, golongan yang membenarkannya telah menetapkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi agar kepentingan asnaf zakat tidak terpinggir dengan sebab risiko pelaburan atau kelemahan pihak pengurusan.

Item Type: Article
Keywords: Zakat, Pelaburan wang zakat, Institusi zakat, zakat foundation
Taxonomy: By Subject > Law > Malaysian Islamic Legal System
Local Content Hub: Subjects > Law
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 28 May 2021 16:12
Last Modified: 28 May 2021 16:12
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item