Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)Abstract

Kitābah atau dokumen sebagai kaedah pembuktian amat banyak diperbincangkan dalam undang-undang sivil dan diamalkan secara yang meluas di Mahkamah-Mahkamah Sivil. Namun konsep serta pemakaian kitābah di Mahkamah Syariah tidak banyak diperbincangkan secara terperinci dalam undang-undang syariah sungguhpun kitābah dinyatakan secara jelas di dalam al-Qur’an dan Sunnah sebagai kaedah pembuktian. Artikel ini cuba untuk merungkaikan konsep dan skop kitābah dari segi syarak dan perbandingannya dengan undang-undang di Malaysia. Segala bahan, maklumat dan data dalam artikel ini diperoleh dari pemerhatian serta temu bual-temu bual yang dilaksanakan ke atas pengamal undang-undang di Mahkamah Sivil dan Syariah di Malaysia. Maklumat juga turut diperolehi dari buku-buku dan artikel-artikel perundangan di dalam dan luar negara. Hasilnya, faktor kemudahan dan keadaan semasa telah memainkan peranan yang penting terhadap konsep dan pemakaian kitābah itu sendiri.

Item Type: Article
Keywords: Kitabah, Muharrar, Asnad, Hujaj, Auraq, Dokumen
Taxonomy: By Subject > Law > Law of Evidence
By Subject > Law > Malaysian Islamic Legal System
Local Content Hub: Subjects > Law
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 31 May 2021 18:03
Last Modified: 31 May 2021 18:03
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item