MED berdialog bersama PKS demi pembangunan keusahawanan

MED berdialog bersama PKS demi pembangunan keusahawanan. [Newspaper] (In Press) (2020)Abstract

Satu inisiatif MED bagi mendapatkan maklumbalas serta pandangan PKS mengenai inisiatif dan program pembangunan
PKS yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan. Maklumbalas yang diterima dapat membantu Kementerian untuk menilai keberkesanan program dan inisiatif yang telah
dan sedang dijalankan agar dapat membuat penambahbaikan supaya lebih ramai usahawan dan PKS dapat dibangunkan serta memperoleh manfaat daripada inisiatif dan program tersebut.
Selain itu, sesi ini juga dapat menjalin hubungan baik di antara Rakyat dan Kerajaan melalui pendekatan yang holistik dan efektif di mana usahawan dan PKS mendapat
peluang untuk berdialog dengan YB Menteri Pembangunan Usahawan dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan perniagaan yang mampan dan pengembangan perniagaan merentasi sempadan. Dengan adanya sesi seperti ini.

Item Type: Newspaper
Keywords: Entrepreneurship, Program usahawan
Taxonomy: By Subject > Entrepreneurship > Business Planning
Local Content Hub: Subjects > Entrepreneurship
Depositing User: Mohd Shahnizam Mat Zain
Date Deposited: 01 Oct 2020 09:48
Last Modified: 07 Oct 2020 03:05
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item