Kemudahan bacaan dan keboleh bacaan tipografi dan visual terhadap reka bentuk kulit buku

Kemudahan bacaan dan keboleh bacaan tipografi dan visual terhadap reka bentuk kulit buku. Idealogy Journal, 2 (1). pp. 59-63. ISSN 2550-214X (2016)Abstract

Buku merupakan bahan bacaan yang popular sejak dahulu lagi. la menjadi bahan bacaan kepada setiap peringkat umur dan golongan dari peringkat umur kanak-kanak remaja dewasa dan orang tua. Malahan terdapat juga penerbitan buku khusus untuk bayi bagi merangsang perkembangan otaknya. Buku adalah suatu kepertuan yang pasti dimai oleh setiap pembaca tidak kira sama ada ia menjadi bahan bacaan keperluan hartan Kemudahbacaan membantu pembaca untuk mengecam dan membuat tafsiran bagi mengenal sesuatu muka hurut Apabila pembaca berkemahiran untuk menafsir, memahami serta menganalisis sesuatubahanbacaannya, bermaksud pembacatelah berjayamenguasal aspek kemudahbacaan terhadap aktiviti pembacaannya Kemudahbacaan pembaca terhadap sesebuah bahan bacaan dipengaruhi oleh beberapa aspek penting dan salah satunya melibatkan peranan tipograf. la merangkumi pemilihan dan penggunaan muka hurut, sat hun dan juga jents huruf yang digunakan terhadap sesebuah bahan bacaan Kemudahcan visual merujuk kepada tafsiran terhadap sesuatu vtsual. la meliputi kepada kejelasan imej gambar, carta, rajah ataupun imej mej grafik yang dipersembahkan pada sesuatu bahan bacaan tu Sehubungan dengan mu kemudahan visual alah keupayaaan permbaca untuk mengenal terusnya mena visus yang dahat tu dengan jelas, mudah dan tepat. Austeru itu, penggunaan dan pemilihan visual yang baik dan jelas dapat memudahkan sekaligus membantu pembaca untuk memahami certa mesej dan maksud yang hendak disampaikan Reka bentuk kulit buku berperanan dan direka bagi menghuan dan merumuskan kandungan di dalam sesebuah buku harus menjelaskan s egalanya tentang pencertaan i kandungan buku kan kult buku dibaratkan penghubung dan pengantara yang tak tau di antara pembaca dengan satu bahan bacaan seperti buku. Sesuatu reka bentuk kulit buku yang bak sangat penting dalam memairkan peranan mempengaruhi haya sasarannya

Item Type: Article
Keywords: Tipografi, Reka Bentuk Kulit Buku, Visual perception
Taxonomy: By Subject > Art & Design > Fundamental Art
By Subject > Art & Design > Graphic Communication
By Subject > Art & Design > Creative Photomedia
Local Content Hub: Subjects > Art & Design
Depositing User: Nur Aqilah Russli
Date Deposited: 01 Oct 2021 23:16
Last Modified: 06 Oct 2021 08:02
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item