Objek Harian, Memori dan Momen serta Hubungkaitnya dengan Karya Seni Visual

Objek Harian, Memori dan Momen serta Hubungkaitnya dengan Karya Seni Visual. Idealogy Journal, 2 (1). pp. 13-21. ISSN 2550-214X (2016)Abstract

Kajian inl adalah untuk menyelidik hubungkalt di antara penggunaan objek harian dan pengaruhnya serta pembinaan memoridan momen dalam kehidupan Individu. Penggunaan objek di dalam kehidupan seseorang merupakan suatu bentuk praktis yang mempunyai konotasi yang pelbagal, la boleh merangkumi aspek pengalaman, atau ingatan memori, terhadap bentuk-bentuk sesuatu kejadian yang memberi ingatan dan membentuk emosi dalam kehidupan seseorang. Kajlan ini akan melihat sejauhmanakah peranan penggunaan objek boleh membentuk suatu pengalaman visual yang distruktur semula dengan melalul proses integrasi terhadap objek-objek yang diplih, yang tertumpu pada bentuk, kontek, dan konsep. Melalul pembinaan dan pensturukturan semula objek yang diguna boleh memberi bentuk pengayaan baru terhadap bagaimana manusia menafsir pengalaman peribadi yang boleh dikongsi bersama melalui visual tampak. Penulisan ini diharap mampu membuka satu perkongsian pengalaman baru terhadap pemerhati mengenal estetika objek harian dan karya seni.

Item Type: Article
Keywords: Seni Visual Memori, Objek, Momen, Emosi, Visual experience
Taxonomy: By Subject > Art & Design > Illustrations
By Subject > Art & Design > Creative Photomedia
Local Content Hub: Subjects > Art & Design
Depositing User: Nur Aqilah Russli
Date Deposited: 01 Oct 2021 23:16
Last Modified: 06 Oct 2021 07:56
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item