Peranan media sosial TripAdvisor dalam mempromosikan destinasi ekopelancongan di Pulau Langkawi

Peranan media sosial TripAdvisor dalam mempromosikan destinasi ekopelancongan di Pulau Langkawi. Jurnal Wacana Sarjana, 4 (1). pp. 1-14. ISSN 2600-9501 (2020)Abstract

Ekopelancongan merupakan produk pelancongan utama di Pulau Langkawi. Kajian ini dilakukan bagi menganalisis Langkawi sebagai ekopelancongan melalui komentar TripAdvisor. Berdasarkan perkara tersebut ia menekankan aktiviti selling place dan selling experience. Dengan ini, ia lebih kepada promosi berasaskan pengalaman atau tempat oleh pelancong melalui komen pengguna TripAdvisor. Berasaskan analisis kandungan ke atas 300 pengguna online, hasil kajian mendapati bahawa mereka telah menyumbang dalam mempromosikan Langkawi sebagai destinasi ekopelancongan dunia dalam beberapa aspek. Antara aspek yang diutarakan seperti promosi yang dijalankan sama ada melalui selling place atau selling experience. Pada masa yang sama, pengguna TripAdvisor mempromosi Langkawi berasaskan selling place dan selling experience. Kajian ini berjaya menyerlahkan komentar pengguna atas talian menjadi salah satu mekanisme yang kukuh dalam mempromosikan ekopelancongan Langkawi.

Item Type: Article
Keywords: Media Sosial, Ekopelancongan, Tourism destinations, Destination branding, Ecotourism, Tourism marketing, TripAdvisor, Tourism research
Taxonomy: By Subject > Hotel & Tourism Management > Tourism Management
Local Content Hub: Subjects > Hotel & Tourism Management
Depositing User: Hazrul Amir Tomyang (Puncak Alam)
Date Deposited: 30 Sep 2021 22:28
Last Modified: 30 Sep 2021 22:31
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item