Pelancongan budaya di Sungai Lembing

Pelancongan budaya di Sungai Lembing. Jurnal Wacana Sarjana, 2 (4). pp. 1-10. ISSN 2600-9501 (2018)Abstract

Pelancongan budaya di kawasan Sungai Lembing kurang mendapat sambutan daripada masyarakat luar. Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan sejarah, perkembangan, produk budaya yang ditawarkan serta mengkaji tentang usaha pihak kerajaan serta impak pelancongan terhadap masyarakat setempat. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk menyedarkan masyarakat setempat yang tinggal di Sungai Lembing mengenai kesan-kesan pelancongan budaya ini dari beberapa aspek iaitu ekonomi, sosial dan budaya. Seterusnya, bertujuan untuk memastikan dan mencari inisiatif dalam memajukan pelancongan ini ke peringkat yang lebih tinggi. Metodologi kajian yang digunakan ialah kualitatif dan kajian lapangan iaitu menggunakan kaedah temu bual, pemerhatian, kepustakaan, tinjauan turut serta, rakaman suara serta transkripsi. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat impak negatif dan positif dari aktiviti pelancongan yang dijalankan serta pihak kerajaan paling bertanggungjawab dalam usaha memajukan sektor pelancongan. Usaha yang paling penting ialah dari pihak Majlis Perbandaran Kuantan (MPK) dalam memelihara dan memulihara infrastrukur serta memajukan sektor perkhidmatan penginapan. Tuntasnya, kajian ini menyentuh tentang tempat-tempat yang menjadi daya tarikan pelancongan dan mengupas tentang usaha-usaha pihak terlibat dalam memajukan sektor pelancongan ini supaya lebih dikenali ramai.

Item Type: Article
Keywords: Pelancongan budaya, Cultural tourism, Community involvement, Sungai Lembing, Tourist behaviour
Taxonomy: By Subject > Hotel & Tourism Management > Tourism Management
Local Content Hub: Subjects > Hotel & Tourism Management
Depositing User: Hazrul Amir Tomyang (Puncak Alam)
Date Deposited: 30 Sep 2021 22:45
Last Modified: 30 Sep 2021 22:45
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item