Perubahan makroekonomi, persaingan harga barang pengganti dan eksport sawit Malaysia

Perubahan makroekonomi, persaingan harga barang pengganti dan eksport sawit Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 54 (1). pp. 193-211. ISSN 2716–6058 (2020)Abstract

Malaysia adalah antara negara yang mendominasi pengeluaran minyak kelapa sawit dunia. Kajian ini menganalisis
kesan perubahan faktor makroekonomi terpilih dan persaingan harga terhadap eksport produk utama sawit Malaysia,
iaitu minyak sawit mentah (CPO) dan minyak isirung sawit (PKO). Perubahan faktor makroekonomi mengambil kira
pemboleh ubah harga tempatan sawit, harga dunia sawit, pengeluaran sawit dan kadar pertukaran efektif benar.
Persaingan harga pula menggunakan pemboleh ubah harga produk barang pengganti bagi minyak kelapa sawit
iaitu minyak kacang soya, minyak kanola, minyak bunga matahari dan minyak kelapa. Kajian merangkumi tempoh
dari tahun 1985 hingga tahun 2016. Kajian ini menggunakan pendekatan model kaedah Auto Regresif Lat Tertabur
(ARDL) iaitu kaedah penganggaran untuk melihat hubungan jangka panjang dan pendek. Hasil kajian empirikal
mendapati, harga tempatan sawit, kadar tukaran dan harga barang pengganti, sangat mempengaruhi eksport sawit
di Malaysia. Oleh itu, dalam usaha untuk meningkatkan eksport sawit Malaysia, kestabilan harga tempatan sawit,
kadar pertukaran asing dan harga barang pengganti sawit perlulah diberikan perhatian untuk memastikan daya
saing eksport sawit Malaysia terus meningkat. Di samping itu, memandangkan kajian ini mendapati bahawa krisis
kewangan Asia 1997/98 dan krisis kewangan Eropah 2007/2008 memberi kesan negatif kepada eksport minyak sawit,
maka Malaysia harus mengambil langkah berjaga-jaga terhadap petanda krisis di rantau Asia dan global.

Item Type: Article
Keywords: Minyak sawit mentah, Minyak isirung sawit, Persaingan harga, Model Auto Regresif Lat Tertabur(ARDL), Comparative advantages, Macroeconomics
Taxonomy: By Subject > Business & Management > Economics
Local Content Hub: Subjects > Business & Management
Depositing User: Eza Eliana Abdul Wahid
Date Deposited: 06 Oct 2021 23:38
Last Modified: 12 Oct 2021 09:12
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item