Kecenderungan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah di negeri Terengganu

Kecenderungan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah di negeri Terengganu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 41 (1): 14045. pp. 87-98. ISSN 2180-0782 (2016)Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meninjau kecenderungan keusahawanan pelajar sekolah menengah di negeri Terengganu
yang mengikuti Program Tunas Niaga. Kajian ini dijalankan secara pendekatan kuantitatif dengan menggunakan
kaedah tinjauan digunakan. Sampel kajian terdiri daripada 379 orang pelajar menjadi ahli Program Tunas Niaga di
41 buah sekolah menengah yang dipilih secara rawak mudah untuk menjawab borang soal selidik. Hasil kajian ini
menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar Program Tunas Niaga mempunyai kecenderungan menceburi bidang
keusahawanan pada tahap tinggi. Faktor-faktor peramal seperti kewangan, model peranan, personaliti, halangan,
pengenalan sosial, norma sosial, pengetahuan keusahawanan dan kemahiran keusahawanan mempunyai kaitan
kecenderungan menceburi bidang keusahawanan. Penemuan kajian ini memberi peluang kepada pihak berwajib
meningkatkan usaha dan mengubah pendekatan untuk membawa perubahan kepada generasi muda supaya lebih
cenderung menceburi bidang keusahawanan dan membentuk masyarakat perdagangan dan perniagaan Bumiputera
Melayu

Item Type: Article
Keywords: keusahawanan, pendidikan keusahawanan, usahawan muda, Entrepreneurship
Taxonomy: By Subject > Entrepreneurship > Business Fundamentals
By Subject > Entrepreneurship > Business Planning
Local Content Hub: Subjects > Entrepreneurship
Depositing User: Muslim Ismail @ Ahmad
Date Deposited: 23 Jul 2020 08:49
Last Modified: 23 Jul 2020 08:49
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item