Membangunkan program Eco-Agro-Edu homestay: kajian kes di Kg. Rawa, Negeri Sembilan

Membangunkan program Eco-Agro-Edu homestay: kajian kes di Kg. Rawa, Negeri Sembilan. Journal of Social Science and Humanities, SI2. pp. 49-63. ISSN 1823-884x (2016)Abstract

Industri pelancongan homestay dilihat sebagai salah satu nadi penggerak ekonomi negara kerana ianya penyumbang kepada pendapatan di negara Malaysia khususnya. Dalam rangka membangunkan industri tersebut, banyak kawasan yang mempunyai keunikan semula jadi dimajukan bagi tujuan pelancongan. Objektif kajian bertujuan untuk meningkatkan lagi taraf sosio-ekonomi komuniti Homestay melalui pendedahan Eco, Agro dan Edu Tourism di Kampung Rawa, Negeri Sembilan serta kajian ingin mengenal pasti penggunaan sumber yang digunakan secara oleh pengusaha homestay. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual dan borang soal selidik bagi menyelesaikan kajian ini. Data telah dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Pengusaha homestay dilihat telah mengambil manfaat di atas keindahan dan suasana kampung bagi menarik pelancong luar mahupun tempatan. Kesimpulannya, program homestay adalah platform terbaik untuk memperkenalkan budaya warisan Melayu lebih mampan serta mampu bersaing dengan negara maju yang lain serta memberikan impak positif kepada masyarakat, ekonomi dan Negara.

Item Type: Article
Keywords: Homestay, Ecotourism, Agrotourism, Edutourism, Community development, Tourism industry, Tourism research
Taxonomy: By Subject > Hotel & Tourism Management > Tourism Management
Local Content Hub: Subjects > Hotel & Tourism Management
Depositing User: Hazrul Amir Tomyang (Puncak Alam)
Date Deposited: 30 Sep 2021 23:11
Last Modified: 30 Sep 2021 23:11
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item