Analisis deskriptif bagi penggunaan aplikasi Quizizz ke atas guru dalam penilaian prestasi murid bagi subjek matematik

Analisis deskriptif bagi penggunaan aplikasi Quizizz ke atas guru dalam penilaian prestasi murid bagi subjek matematik. Mathematical Sciences and Informatics Journal (MIJ), 1 (2). pp. 87-97. ISSN 2735-0703 (2020)Abstract

Quizizz adalah salah satu alat penilaian pembelajaran berasaskan permainan yang membantu memantau pemahaman murid. Guru sebagai elemen utama dalam proses pengajaran dan
pemudahcaraan harus meningkatkan keupayaan mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji keberkesanan tahap penggunaan aplikasi, cara dapatan markah penilaian dan pandangan dalam kalangan guru yang menggunakan Quizizz sebagai salah satu platform pembelajaran berasaskan permainan dalam talian. Hasil kajian menunjukkan tiga puluh guru sekolah rendah di Daerah Batang Padang dipilih sebagai kumpulan sasaran untuk kajian ini. Sebahagian besar guru (>90%) bersetuju menjawab bahawa latihan yang diberikan adalah bermanfaat. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa penilaian prestasi melalui aplikasi Quizizz adalah positif, ini berdasarkan kepada purata min bagi setiap aspek mencapai pada tahap yang tinggi (min>4.02).

Item Type: Article
Keywords: Quizizz, Pembelajaran dalam talian, Penilaian prestasi, Mobile technology, Mathematik
Taxonomy: By Subject > Computer & Mathematical Sciences > Information Technology
By Subject > Computer & Mathematical Sciences > Mathematics
Local Content Hub: Subjects > Computer and Mathematical Sciences
Depositing User: Nur Aida Rousli
Date Deposited: 18 Oct 2021 23:54
Last Modified: 19 Oct 2021 00:54
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item