Peranan visual terhadap kemudahbacaan khalayak

Peranan visual terhadap kemudahbacaan khalayak. Ideology, 2 (1). pp. 59-65. ISSN 2550-214X (2017)Abstract

Visual merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan seharian khalayak pada masa kini. Ia membantu menyampaikan mesej dan maklumat dengan lebih menarik dan berkesan. Pelbagai gaya penampilan visual mewarnai dan mencorakkan kehidupan khalayak pada masa kini antara disedari atau sebaliknya. Walaubagaimanapun, penerimaan mesej yang disampaikan melalui visual melibatkan kemahiran khalayak untuk mentafsir, memahami seterusnya menganalisis apa yang dilihat. Keberkesanan terhadap kemahiran mentafsir, memahami serta menganalisis khalayak merangkumi faktor kemudahbacaan khalayak terhadap visual yang dilihat. Kejayaan menafsir, memahami serta menganalisis visual yang dilihat bermakna wujudnya faktor kemudahbacaan. Justeru itu, kepentingan visual dalam menyampaikan mesej kepada khalayak membantu memudahkan kehidupan seharian khalayak.

Item Type: Article
Keywords: Art, Visual art
Taxonomy: By Subject > Art & Design > Fundamental Art
By Subject > Art & Design > Illustrations
Local Content Hub: Subjects > Art & Design
Depositing User: Nur Aqilah Russli
Date Deposited: 20 Jan 2021 07:12
Last Modified: 20 Jan 2021 07:12
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item