Items where Subject is "Malaysian Islamic Legal System"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | Keywords
Jump to: A | H | I | J | K | M | N | S | W | Y | Z
Number of items at this level: 57.

A

Kuasa dan peranan polis dalam penguatkuasaan jenayah syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (1). pp. 85-101. ISSN 2682-8057 (2015)

The power of parliament to legislate syariah legal profession act: analysis of the provisions of the federal constitution. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (2). pp. 270-283. ISSN 2682-8057 (2019)

Jenayah Komputer : Perbandingan Menurut Akta Jenayah Komputer 1997 dan Prinsip Undang-undang Jenayah Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 2735-1270 (2003)

Qazaf (False Accusation) in Malaysian syariah criminal law: a current analysis. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 264-289. ISSN 2682-8057 (2019)

Muslims must have a good grasp of principles of Islamic financial planning. [Newspaper] (2021)

Jenayah komputer: perbandingan menurut akta jenayah Komputer 1997 dan prinsip undang-undang jenayah islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 1394-7729 (2003)

Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 0127-788X (2021)

Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1). pp. 103-120. ISSN 2682-8057 (2014)

Shariah parameters in islamic structured products. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 16-26. ISSN 0127-788X (2018)

Pelaburan wang zakat oleh institusi zakat menurut pandangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 25 (1). pp. 122-135. ISSN 2682-8057 (2013)

Penggubalan dan pelaksanaan undang-undang islam oleh pemerintah: satu pandangan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 108-126. ISSN 2682-8057 (2012)

H

Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 24. pp. 47-56. ISSN 1394-7729 (2019)

Execution of hibah amanah as an instrument of islamic property management in Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 90-115. ISSN 2682-8057 (2017)

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Konsep kepenggunaan mengikut syariah dan aplikasinya dalam perundangan di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 23 (1). pp. 1-20. ISSN 2682-8057 (2011)

Endowment and waqf funds in Malaysian higher education: a conceptual study. Jurnal Syariah, 29 (1). pp. 127-154. ISSN 0127-1237 (2021)

Sharia risk management framework for islamic financial institutions: its global application in managing sharia non-compliant risk. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 131-159. ISSN 2682-8057 (2017)

Baby Hatch According to Malaysian Law and Syarak. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 39-52. ISSN 0127-788X (2021)

Hak ibu bapa terhadap nafkah dalam perundangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 24-37. ISSN 2682-8057 (2012)

Definisi wali dalam pernikahan: perspektif fiqh dan undang-undang keluarga islam di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 201-225. ISSN 2682-8057 (2015)

An islamic perspective on preventing sexual abuse against children. IIUM Law Journal, 29 (S1). pp. 153-176. ISSN 2289-7852 (2021)

I

The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 77-83. ISSN 0127-788X (2020)

J

Transformasi bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia: penilaian semula terhadap hukuman takzir. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (1). pp. 38-71. ISSN 2682-8057 (2017)

Istihsan dalam penghakiman mahkamah syariah di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 247-270. ISSN 2682-8057 (2015)

K

Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa di Semenanjung Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 10. pp. 1-19. ISSN 2735-1270 (2006)

Fatwa dalam perundangan islam dan fungsinya menangani keperluan hukum semasa menurut siasah al-syar'iyah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 89-111. ISSN 1394-7729 (2003)

M

Application of the Method of Changing the Rulings Due to Changes in Time in Siyasah Syariyyah. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 53-61. ISSN 0127-788X (2021)

Transformasi teknologi elektronik melalui aplikasi sistem e-syariah dan i-syariah dalam sistem pengurusan Mahkamah syariah di malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34 (1). pp. 45-74. ISSN 2682-8057 (2022)

The basics of forensics in islam based on the history and elements. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2021)

The development of islamic banking laws in Malaysia: an overview. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 191-205. ISSN 1394-7729 (2009)

Pelaksanaan kontrak muamalat oleh golongan kelainan upaya (oku) buta dalam sistem kewangan islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

The implementation of muamalat contract by disabled person in islamic financial system. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Function and Responsibility of Sharia Officer in Islamic Financial Services Act (IFSA 2013). Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 42-52. ISSN 0127-788X (2020)

Lesbian, gay, biseksual dan transgender: perspektif undang-undang jenayah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 29-36. ISSN 1394-7729 (2015)

Khalwat: keperluan kepada hukuman sebat dan alternatif. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 1-8. ISSN 1394-7729 (2015)

Peguam syarie di Malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 25. pp. 23-33. ISSN 2735-1270 (2019)

The Challenge of Amil in Kedah State Zakat Board in Industrial Revolution 4.0. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2020)

Waqf property management through the Maqasid al-Shariah approach. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27 (3). pp. 28-31. ISSN 1323-6903 (2021)

The legal position of apostasy and spreading of non-islamic teachings in Malaysia: analysis and challenges. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. -36. ISSN 1394-7729 (2013)

The priority of preventing harm in society. [Newspaper] (2020)

Prosedur pendakwaan jenayah syariah: analisis ke atas peruntukan undang-undang di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 dan akta keterangan mahkamah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 15. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2011)

Pemelukan islam pasangan perkahwinan sivil: isu berbangkit dan cadangan penambahbaikan menurut undang-undang Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (1). pp. 16-42. ISSN 0128-2670 (2016)

Siasatan kes jenayah syariah di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 9. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2005)

N

Cabaran Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Dari Perspektif Peguam Syar'ie. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 115-128. ISSN 2735-1270 (2009)

S

Peruntukan Beban Pembuktian di Bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah: Satu Penilaian (Provisions on Burden of Proof Under the Syariah Court Evidence Enactment: An Appraisal). Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 78-91. ISSN 2735-1270 (2021)

Methods of proving according to law of evidence in Malaysian syariah and civil courts: a comparative study. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 1-34. ISSN 2682-8057 (2019)

Siyar (Undang-Undang Antarabangsa Islam): Cabaran Untuk Mempermoden dan Menjadikannya Relevan. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 12. pp. 28-47. ISSN 2735-1270 (2008)

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

The effect of globalization on islamic laws in Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 17-37. ISSN 2682-8057 (2017)

Isu pembangunan wakaf menggunakan struktur amanah pelaburan hartanah islam di Malaysia: satu tinjauan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (2). pp. 149-177. ISSN 2682-8057 (2012)

W

Penerimaan dan kekuatan dokumen elektronik dalam pembuktian di mahkamah syariah di Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (2). pp. 338-355. ISSN 2682-8057 (2016)

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)

Restorative and Retributive Justice in Shariah and in Malaysia: A Review. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 35-41. ISSN 0127-788X (2018)

What makes a law “islamic”? a preliminary study on the islamicity of laws in Malaysia. IIUM Law Journal, 27 (1). pp. 209-232. ISSN 2289-7852 (2019)

Y

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 57-66. ISSN 1394-7729 (2021)

Z

Kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa: kedudukannya di bawah akta kanak-kanak 2001 dan prinsip syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 37-49. ISSN 1394-7729 (2015)

This list was generated on Thu Jun 13 06:06:54 2024 +08.