Items where Subject is "Malaysian Islamic Legal System"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | Keywords
Jump to: Adultery | Akaun bersama | Akaun penama | Akta Kanak-kanak 2001 | Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-REIT) | Apostasy | Application | Asas forensik | Aset wakaf | Asnad | Auraq | Baby hatch | Banking system | Barangan | Beban pembuktian | Bidang kuasa | Bidang kuasa jenayah | Challenge | Challenges | Change of Ruling | Change of Time | Common law | Computer Crimes Act 1997 | Computer crime | Contract | Crime | Criminal procedure | Criminal victimization | Current legislative jurisdiction | Cyber law | Definisi forensik | Delay in proceedings | Disabled person | Dokumen | Domestic violence | Donor (waqif) | Economic theory of contract | Elektronik | Elemen forensik | Enakmen Kesalahan Jenayah Islam | Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah | Endowment | Evidence Act 1950 | Ex-gratia | Faraid | Fatwa | Federal Constitution | Federal system | Financial products | Forensik Islam | Freedom of religion | Globalization | Hak | Hak ibu bapa | Hakim | Halal | Halalan tayyiban | Harta pusaka orang Islam | Hemegonization | Hibah | Hibah ruqba | Higher education | Hujaj | Hukum syarak | Hukuman alternatif | Hukuman sebat | Hukuman takzir | Human Rights | IFSA | Inheritance | Institusi zakat | Intitusi kehakiman syariah | Islamic Affairs | Islamic Financial Centre | Islamic banking and financial laws | Islamic finance | Islamic jurisprudence | Islamic law | Islamic law of inheritance | Islamic laws | Islamic legal system | Islamic product | Islamic structured products | Istihsan | Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak | Jenayah syariah | Kaedah pembuktian | Kebebasan beragama | Kebolehterimaan | Kecuaian | Kelahiran anak tak sah taraf | Kes mal syariah | Kesalahan jenayah syariah | Keterangan | Keterangan Islam | Keterangan dokumen elektronik | Ketidakjelasan peruntukan undang-undang | Ketidakseragaman peruntukan undang-undang | Kewangan Islam | Khalwat | Kitabah | Kontrak Muamalat | LGBT | Lakuna | Law | Laws | Legislative | Mahkamah syariah | Makanan | Malaysia | Malaysian laws | Maqasid al Shariah | Maqasid al-Shariah | Maslahah | Memeluk Islam | Methods of proving | Misrepresentation | Muamalat contract | Mufti | Muharrar | Murtad | Muslim | Muslims | Muḍarabah | Nafkah | Orang Kelainan Upaya | Parental right | Peguam syarie | Pelaburan wang zakat | Pembangunan | Pembuktian | Penambahbaikan undang-undang | Pencen | Pendakwaan jenayah syariah | Pengabaian | Pengaplikasian | Penggubalan | Pengguna | Penguat kuasa | Pengumpulan | Pengurusan kes | Penyeragaman undang-undang | Perkahwinan | Perkhidmatan | Perlembagaan Persekutuan | Pernikahan | Persekutuan | Perspektif fiqh | Perundangan | Perundangan Islam | Perwakilan | Polis | Power of court | Power of prosecutor | Prevent harm | Prevention of sexual abuse | Prinsip syariah | Produk | Prosedur | Proving | Qazaf (false accusation) | Qiyas | Restorative | Retributive | Right to speedy trial | Sejarah forensik | Sexual abuse against children | Sharia Risk Management Practices | Sharia compliant | Shariah | Shariah oficcer | Shariah parameters | Shari’ah principles on prevention of sexual abuse | Siasah syar'iyah | Sistem Pengurusan Kes Mahkamah Syariah | Siyasah Syariyyah | Socio-economic | Sodomy | Sumber hukum | Syariah | Syariah Court | Syariah Court Evidence Enactment | Syariah Criminal Procedure Act 1997 | Syariah criminal law | Syariah criminal law enactment | Syariah criminal prosecution | Syariah lawyers | Syariah supervision | Syarie Law | Tadbir urus | Tadlīs | Taghrīr | Takat bidang kuasa | Tatacara | Ta’zir | Traditional financial institutions | Trust | Undang-undang | Undang-undang Islam | Undang-undang jenayah syariah | Undang-undang keluarga | Undang-undang keluarga Islam | Urbūn | Usul al-fiqh | Wakaf | Wali | Waqf | Waqf Management | Wills | Zakat | amil | audit | baby dumping | computer crime | cyber law | declaration | e-Kerajaan | e-Syariah | enforcement and implementation of order | fatwa | globalisation | hibah | human factor | i-Syariah | industrialization 4.0 | international law | justice | law | maintenance | pengecualian beban pembuktian | perpindahan beban pembuktian | planning | responsibility | review | revolution | shariah | siyar | syarak | syariah | weaknesses | zakat | zakat foundation
Number of items at this level: 274.

Adultery

Qazaf (False Accusation) in Malaysian syariah criminal law: a current analysis. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 264-289. ISSN 2682-8057 (2019)

Akaun bersama

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Akaun penama

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Akta Kanak-kanak 2001

Kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa: kedudukannya di bawah akta kanak-kanak 2001 dan prinsip syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 37-49. ISSN 1394-7729 (2015)

Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-REIT)

Isu pembangunan wakaf menggunakan struktur amanah pelaburan hartanah islam di Malaysia: satu tinjauan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (2). pp. 149-177. ISSN 2682-8057 (2012)

Apostasy

The legal position of apostasy and spreading of non-islamic teachings in Malaysia: analysis and challenges. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. -36. ISSN 1394-7729 (2013)

Application

Application of the Method of Changing the Rulings Due to Changes in Time in Siyasah Syariyyah. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 53-61. ISSN 0127-788X (2021)

Asas forensik

The basics of forensics in islam based on the history and elements. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2021)

Aset wakaf

Isu pembangunan wakaf menggunakan struktur amanah pelaburan hartanah islam di Malaysia: satu tinjauan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (2). pp. 149-177. ISSN 2682-8057 (2012)

Asnad

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)

Auraq

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)

Baby hatch

Baby Hatch According to Malaysian Law and Syarak. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 39-52. ISSN 0127-788X (2021)

Banking system

Sharia risk management framework for islamic financial institutions: its global application in managing sharia non-compliant risk. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 131-159. ISSN 2682-8057 (2017)

Barangan

Konsep kepenggunaan mengikut syariah dan aplikasinya dalam perundangan di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 23 (1). pp. 1-20. ISSN 2682-8057 (2011)

Beban pembuktian

Peruntukan Beban Pembuktian di Bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah: Satu Penilaian (Provisions on Burden of Proof Under the Syariah Court Evidence Enactment: An Appraisal). Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 78-91. ISSN 2735-1270 (2021)

Bidang kuasa

Pemelukan islam pasangan perkahwinan sivil: isu berbangkit dan cadangan penambahbaikan menurut undang-undang Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (1). pp. 16-42. ISSN 0128-2670 (2016)

Bidang kuasa jenayah

Transformasi bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia: penilaian semula terhadap hukuman takzir. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (1). pp. 38-71. ISSN 2682-8057 (2017)

Challenge

The Challenge of Amil in Kedah State Zakat Board in Industrial Revolution 4.0. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2020)

Challenges

The effect of globalization on islamic laws in Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 17-37. ISSN 2682-8057 (2017)

Change of Ruling

Application of the Method of Changing the Rulings Due to Changes in Time in Siyasah Syariyyah. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 53-61. ISSN 0127-788X (2021)

Change of Time

Application of the Method of Changing the Rulings Due to Changes in Time in Siyasah Syariyyah. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 53-61. ISSN 0127-788X (2021)

Common law

Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 0127-788X (2021)

Computer Crimes Act 1997

Jenayah Komputer : Perbandingan Menurut Akta Jenayah Komputer 1997 dan Prinsip Undang-undang Jenayah Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 2735-1270 (2003)

Jenayah komputer: perbandingan menurut akta jenayah Komputer 1997 dan prinsip undang-undang jenayah islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 1394-7729 (2003)

Computer crime

Jenayah komputer: perbandingan menurut akta jenayah Komputer 1997 dan prinsip undang-undang jenayah islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 1394-7729 (2003)

Contract

Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 0127-788X (2021)

Crime

Restorative and Retributive Justice in Shariah and in Malaysia: A Review. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 35-41. ISSN 0127-788X (2018)

Criminal procedure

Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 24. pp. 47-56. ISSN 1394-7729 (2019)

Siasatan kes jenayah syariah di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 9. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2005)

Criminal victimization

An islamic perspective on preventing sexual abuse against children. IIUM Law Journal, 29 (S1). pp. 153-176. ISSN 2289-7852 (2021)

Current legislative jurisdiction

The development of islamic banking laws in Malaysia: an overview. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 191-205. ISSN 1394-7729 (2009)

Cyber law

Jenayah komputer: perbandingan menurut akta jenayah Komputer 1997 dan prinsip undang-undang jenayah islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 1394-7729 (2003)

Definisi forensik

The basics of forensics in islam based on the history and elements. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2021)

Delay in proceedings

Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 24. pp. 47-56. ISSN 1394-7729 (2019)

Disabled person

The implementation of muamalat contract by disabled person in islamic financial system. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Dokumen

Penerimaan dan kekuatan dokumen elektronik dalam pembuktian di mahkamah syariah di Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (2). pp. 338-355. ISSN 2682-8057 (2016)

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)

Domestic violence

An islamic perspective on preventing sexual abuse against children. IIUM Law Journal, 29 (S1). pp. 153-176. ISSN 2289-7852 (2021)

Donor (waqif)

Waqf property management through the Maqasid al-Shariah approach. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27 (3). pp. 28-31. ISSN 1323-6903 (2021)

Economic theory of contract

Pelaksanaan kontrak muamalat oleh golongan kelainan upaya (oku) buta dalam sistem kewangan islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

The implementation of muamalat contract by disabled person in islamic financial system. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Elektronik

Penerimaan dan kekuatan dokumen elektronik dalam pembuktian di mahkamah syariah di Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (2). pp. 338-355. ISSN 2682-8057 (2016)

Elemen forensik

The basics of forensics in islam based on the history and elements. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2021)

Enakmen Kesalahan Jenayah Islam

Kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa: kedudukannya di bawah akta kanak-kanak 2001 dan prinsip syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 37-49. ISSN 1394-7729 (2015)

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah

Peruntukan Beban Pembuktian di Bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah: Satu Penilaian (Provisions on Burden of Proof Under the Syariah Court Evidence Enactment: An Appraisal). Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 78-91. ISSN 2735-1270 (2021)

Endowment

Endowment and waqf funds in Malaysian higher education: a conceptual study. Jurnal Syariah, 29 (1). pp. 127-154. ISSN 0127-1237 (2021)

Evidence Act 1950

Methods of proving according to law of evidence in Malaysian syariah and civil courts: a comparative study. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 1-34. ISSN 2682-8057 (2019)

Ex-gratia

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Faraid

Muslims must have a good grasp of principles of Islamic financial planning. [Newspaper] (2021)

Fatwa

Fatwa dalam perundangan islam dan fungsinya menangani keperluan hukum semasa menurut siasah al-syar'iyah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 89-111. ISSN 1394-7729 (2003)

Federal Constitution

Qazaf (False Accusation) in Malaysian syariah criminal law: a current analysis. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 264-289. ISSN 2682-8057 (2019)

Federal system

The power of parliament to legislate syariah legal profession act: analysis of the provisions of the federal constitution. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (2). pp. 270-283. ISSN 2682-8057 (2019)

Financial products

Muslims must have a good grasp of principles of Islamic financial planning. [Newspaper] (2021)

Forensik Islam

The basics of forensics in islam based on the history and elements. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2021)

Freedom of religion

The legal position of apostasy and spreading of non-islamic teachings in Malaysia: analysis and challenges. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. -36. ISSN 1394-7729 (2013)

Globalization

The effect of globalization on islamic laws in Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 17-37. ISSN 2682-8057 (2017)

Hak

Lesbian, gay, biseksual dan transgender: perspektif undang-undang jenayah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 29-36. ISSN 1394-7729 (2015)

Hak ibu bapa

Hak ibu bapa terhadap nafkah dalam perundangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 24-37. ISSN 2682-8057 (2012)

Hakim

Istihsan dalam penghakiman mahkamah syariah di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 247-270. ISSN 2682-8057 (2015)

Halal

Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1). pp. 103-120. ISSN 2682-8057 (2014)

Halalan tayyiban

Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1). pp. 103-120. ISSN 2682-8057 (2014)

Harta pusaka orang Islam

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Hemegonization

The effect of globalization on islamic laws in Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 17-37. ISSN 2682-8057 (2017)

Hibah

Execution of hibah amanah as an instrument of islamic property management in Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 90-115. ISSN 2682-8057 (2017)

Hibah ruqba

Execution of hibah amanah as an instrument of islamic property management in Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 90-115. ISSN 2682-8057 (2017)

Higher education

Endowment and waqf funds in Malaysian higher education: a conceptual study. Jurnal Syariah, 29 (1). pp. 127-154. ISSN 0127-1237 (2021)

Hujaj

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)

Hukum syarak

Fatwa dalam perundangan islam dan fungsinya menangani keperluan hukum semasa menurut siasah al-syar'iyah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 89-111. ISSN 1394-7729 (2003)

Hukuman alternatif

Khalwat: keperluan kepada hukuman sebat dan alternatif. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 1-8. ISSN 1394-7729 (2015)

Hukuman sebat

Khalwat: keperluan kepada hukuman sebat dan alternatif. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 1-8. ISSN 1394-7729 (2015)

Hukuman takzir

Transformasi bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia: penilaian semula terhadap hukuman takzir. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (1). pp. 38-71. ISSN 2682-8057 (2017)

Human Rights

What makes a law “islamic”? a preliminary study on the islamicity of laws in Malaysia. IIUM Law Journal, 27 (1). pp. 209-232. ISSN 2289-7852 (2019)

IFSA

Function and Responsibility of Sharia Officer in Islamic Financial Services Act (IFSA 2013). Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 42-52. ISSN 0127-788X (2020)

Inheritance

Execution of hibah amanah as an instrument of islamic property management in Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 90-115. ISSN 2682-8057 (2017)

Institusi zakat

Pelaburan wang zakat oleh institusi zakat menurut pandangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 25 (1). pp. 122-135. ISSN 2682-8057 (2013)

Intitusi kehakiman syariah

Transformasi teknologi elektronik melalui aplikasi sistem e-syariah dan i-syariah dalam sistem pengurusan Mahkamah syariah di malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34 (1). pp. 45-74. ISSN 2682-8057 (2022)

Islamic Affairs

The power of parliament to legislate syariah legal profession act: analysis of the provisions of the federal constitution. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (2). pp. 270-283. ISSN 2682-8057 (2019)

Islamic Financial Centre

The development of islamic banking laws in Malaysia: an overview. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 191-205. ISSN 1394-7729 (2009)

Islamic banking and financial laws

The development of islamic banking laws in Malaysia: an overview. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 191-205. ISSN 1394-7729 (2009)

Islamic finance

Sharia risk management framework for islamic financial institutions: its global application in managing sharia non-compliant risk. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 131-159. ISSN 2682-8057 (2017)

The implementation of muamalat contract by disabled person in islamic financial system. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Islamic jurisprudence

Muslims must have a good grasp of principles of Islamic financial planning. [Newspaper] (2021)

The priority of preventing harm in society. [Newspaper] (2020)

Islamic law

Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 0127-788X (2021)

Penggubalan dan pelaksanaan undang-undang islam oleh pemerintah: satu pandangan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 108-126. ISSN 2682-8057 (2012)

What makes a law “islamic”? a preliminary study on the islamicity of laws in Malaysia. IIUM Law Journal, 27 (1). pp. 209-232. ISSN 2289-7852 (2019)

Islamic law of inheritance

Muslims must have a good grasp of principles of Islamic financial planning. [Newspaper] (2021)

Islamic laws

The effect of globalization on islamic laws in Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 17-37. ISSN 2682-8057 (2017)

Islamic legal system

The basics of forensics in islam based on the history and elements. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2021)

Pelaksanaan kontrak muamalat oleh golongan kelainan upaya (oku) buta dalam sistem kewangan islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

The implementation of muamalat contract by disabled person in islamic financial system. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Islamic product

The development of islamic banking laws in Malaysia: an overview. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 191-205. ISSN 1394-7729 (2009)

Islamic structured products

Shariah parameters in islamic structured products. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 16-26. ISSN 0127-788X (2018)

Istihsan

Istihsan dalam penghakiman mahkamah syariah di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 247-270. ISSN 2682-8057 (2015)

Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak

Transformasi teknologi elektronik melalui aplikasi sistem e-syariah dan i-syariah dalam sistem pengurusan Mahkamah syariah di malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34 (1). pp. 45-74. ISSN 2682-8057 (2022)

Jenayah syariah

Kuasa dan peranan polis dalam penguatkuasaan jenayah syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (1). pp. 85-101. ISSN 2682-8057 (2015)

Kaedah pembuktian

Penerimaan dan kekuatan dokumen elektronik dalam pembuktian di mahkamah syariah di Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (2). pp. 338-355. ISSN 2682-8057 (2016)

Kebebasan beragama

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

Kebolehterimaan

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Kecuaian

Kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa: kedudukannya di bawah akta kanak-kanak 2001 dan prinsip syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 37-49. ISSN 1394-7729 (2015)

Kelahiran anak tak sah taraf

Penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 57-66. ISSN 1394-7729 (2021)

Kes mal syariah

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Kesalahan jenayah syariah

Khalwat: keperluan kepada hukuman sebat dan alternatif. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 1-8. ISSN 1394-7729 (2015)

Keterangan

Prosedur pendakwaan jenayah syariah: analisis ke atas peruntukan undang-undang di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 dan akta keterangan mahkamah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 15. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2011)

Keterangan Islam

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 57-66. ISSN 1394-7729 (2021)

Keterangan dokumen elektronik

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Ketidakjelasan peruntukan undang-undang

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

Ketidakseragaman peruntukan undang-undang

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

Kewangan Islam

Pelaksanaan kontrak muamalat oleh golongan kelainan upaya (oku) buta dalam sistem kewangan islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Khalwat

Khalwat: keperluan kepada hukuman sebat dan alternatif. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 1-8. ISSN 1394-7729 (2015)

Kitabah

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)

Kontrak Muamalat

Pelaksanaan kontrak muamalat oleh golongan kelainan upaya (oku) buta dalam sistem kewangan islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

LGBT

Lesbian, gay, biseksual dan transgender: perspektif undang-undang jenayah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 29-36. ISSN 1394-7729 (2015)

Lakuna

Prosedur pendakwaan jenayah syariah: analisis ke atas peruntukan undang-undang di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 dan akta keterangan mahkamah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 15. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2011)

Law

Jenayah komputer: perbandingan menurut akta jenayah Komputer 1997 dan prinsip undang-undang jenayah islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 1394-7729 (2003)

Laws

The legal position of apostasy and spreading of non-islamic teachings in Malaysia: analysis and challenges. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. -36. ISSN 1394-7729 (2013)

Legislative

Endowment and waqf funds in Malaysian higher education: a conceptual study. Jurnal Syariah, 29 (1). pp. 127-154. ISSN 0127-1237 (2021)

Mahkamah syariah

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Transformasi bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia: penilaian semula terhadap hukuman takzir. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (1). pp. 38-71. ISSN 2682-8057 (2017)

Istihsan dalam penghakiman mahkamah syariah di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 247-270. ISSN 2682-8057 (2015)

Peguam syarie di Malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 25. pp. 23-33. ISSN 2735-1270 (2019)

Pemelukan islam pasangan perkahwinan sivil: isu berbangkit dan cadangan penambahbaikan menurut undang-undang Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (1). pp. 16-42. ISSN 0128-2670 (2016)

Penerimaan dan kekuatan dokumen elektronik dalam pembuktian di mahkamah syariah di Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (2). pp. 338-355. ISSN 2682-8057 (2016)

Penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 57-66. ISSN 1394-7729 (2021)

Makanan

Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1). pp. 103-120. ISSN 2682-8057 (2014)

Malaysia

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Endowment and waqf funds in Malaysian higher education: a conceptual study. Jurnal Syariah, 29 (1). pp. 127-154. ISSN 0127-1237 (2021)

Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa di Semenanjung Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 10. pp. 1-19. ISSN 2735-1270 (2006)

The legal position of apostasy and spreading of non-islamic teachings in Malaysia: analysis and challenges. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. -36. ISSN 1394-7729 (2013)

Restorative and Retributive Justice in Shariah and in Malaysia: A Review. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 35-41. ISSN 0127-788X (2018)

Malaysian laws

Baby Hatch According to Malaysian Law and Syarak. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 39-52. ISSN 0127-788X (2021)

Maqasid al Shariah

What makes a law “islamic”? a preliminary study on the islamicity of laws in Malaysia. IIUM Law Journal, 27 (1). pp. 209-232. ISSN 2289-7852 (2019)

Maqasid al-Shariah

Waqf property management through the Maqasid al-Shariah approach. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27 (3). pp. 28-31. ISSN 1323-6903 (2021)

Maslahah

Waqf property management through the Maqasid al-Shariah approach. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27 (3). pp. 28-31. ISSN 1323-6903 (2021)

Memeluk Islam

Pemelukan islam pasangan perkahwinan sivil: isu berbangkit dan cadangan penambahbaikan menurut undang-undang Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (1). pp. 16-42. ISSN 0128-2670 (2016)

Methods of proving

Methods of proving according to law of evidence in Malaysian syariah and civil courts: a comparative study. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 1-34. ISSN 2682-8057 (2019)

Misrepresentation

Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 0127-788X (2021)

Muamalat contract

The implementation of muamalat contract by disabled person in islamic financial system. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Mufti

Fatwa dalam perundangan islam dan fungsinya menangani keperluan hukum semasa menurut siasah al-syar'iyah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 89-111. ISSN 1394-7729 (2003)

Muharrar

Keterangan melalui kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 17. pp. 1-11. ISSN 2735-1270 (2013)

Murtad

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

Muslim

Execution of hibah amanah as an instrument of islamic property management in Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 90-115. ISSN 2682-8057 (2017)

Muslims

Siyar (Undang-Undang Antarabangsa Islam): Cabaran Untuk Mempermoden dan Menjadikannya Relevan. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 12. pp. 28-47. ISSN 2735-1270 (2008)

Muḍarabah

Shariah parameters in islamic structured products. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 16-26. ISSN 0127-788X (2018)

Nafkah

Hak ibu bapa terhadap nafkah dalam perundangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 24-37. ISSN 2682-8057 (2012)

Orang Kelainan Upaya

Pelaksanaan kontrak muamalat oleh golongan kelainan upaya (oku) buta dalam sistem kewangan islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 29-41. ISSN 0127-788X (2020)

Parental right

Hak ibu bapa terhadap nafkah dalam perundangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 24-37. ISSN 2682-8057 (2012)

Peguam syarie

Peguam syarie di Malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 25. pp. 23-33. ISSN 2735-1270 (2019)

Pelaburan wang zakat

Pelaburan wang zakat oleh institusi zakat menurut pandangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 25 (1). pp. 122-135. ISSN 2682-8057 (2013)

Pembangunan

Isu pembangunan wakaf menggunakan struktur amanah pelaburan hartanah islam di Malaysia: satu tinjauan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (2). pp. 149-177. ISSN 2682-8057 (2012)

Pembuktian

Penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 57-66. ISSN 1394-7729 (2021)

Penambahbaikan undang-undang

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

Pencen

Penentuan harta pusaka di Malaysia: kajian dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (2). pp. 153-172. ISSN 2682-8057 (2014)

Pendakwaan jenayah syariah

Prosedur pendakwaan jenayah syariah: analisis ke atas peruntukan undang-undang di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 dan akta keterangan mahkamah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 15. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2011)

Pengabaian

Kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa: kedudukannya di bawah akta kanak-kanak 2001 dan prinsip syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 37-49. ISSN 1394-7729 (2015)

Pengaplikasian

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Penggubalan

Penggubalan dan pelaksanaan undang-undang islam oleh pemerintah: satu pandangan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 108-126. ISSN 2682-8057 (2012)

Pengguna

Konsep kepenggunaan mengikut syariah dan aplikasinya dalam perundangan di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 23 (1). pp. 1-20. ISSN 2682-8057 (2011)

Penguat kuasa

Kuasa dan peranan polis dalam penguatkuasaan jenayah syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (1). pp. 85-101. ISSN 2682-8057 (2015)

Pengumpulan

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Pengurusan kes

Keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 67-77. ISSN 1394-7729 (2021)

Penyeragaman undang-undang

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

Perkahwinan

Pemelukan islam pasangan perkahwinan sivil: isu berbangkit dan cadangan penambahbaikan menurut undang-undang Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (1). pp. 16-42. ISSN 0128-2670 (2016)

Perkhidmatan

Konsep kepenggunaan mengikut syariah dan aplikasinya dalam perundangan di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 23 (1). pp. 1-20. ISSN 2682-8057 (2011)

Perlembagaan Persekutuan

Jenayah murtad di Malaysia: permasalahan dari perspektif undang-undang syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 9-16. ISSN 1394-7729 (2015)

Pernikahan

Definisi wali dalam pernikahan: perspektif fiqh dan undang-undang keluarga islam di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 201-225. ISSN 2682-8057 (2015)

Persekutuan

Kuasa dan peranan polis dalam penguatkuasaan jenayah syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (1). pp. 85-101. ISSN 2682-8057 (2015)

Perspektif fiqh

Definisi wali dalam pernikahan: perspektif fiqh dan undang-undang keluarga islam di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 201-225. ISSN 2682-8057 (2015)

Perundangan

Konsep kepenggunaan mengikut syariah dan aplikasinya dalam perundangan di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 23 (1). pp. 1-20. ISSN 2682-8057 (2011)

Perundangan Islam

Transformasi bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia: penilaian semula terhadap hukuman takzir. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (1). pp. 38-71. ISSN 2682-8057 (2017)

Perwakilan

Peguam syarie di Malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 25. pp. 23-33. ISSN 2735-1270 (2019)

Polis

Kuasa dan peranan polis dalam penguatkuasaan jenayah syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (1). pp. 85-101. ISSN 2682-8057 (2015)

Power of court

Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 24. pp. 47-56. ISSN 1394-7729 (2019)

Power of prosecutor

Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 24. pp. 47-56. ISSN 1394-7729 (2019)

Prevent harm

The priority of preventing harm in society. [Newspaper] (2020)

Prevention of sexual abuse

An islamic perspective on preventing sexual abuse against children. IIUM Law Journal, 29 (S1). pp. 153-176. ISSN 2289-7852 (2021)

Prinsip syariah

Lesbian, gay, biseksual dan transgender: perspektif undang-undang jenayah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 29-36. ISSN 1394-7729 (2015)

Peguam syarie di Malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 25. pp. 23-33. ISSN 2735-1270 (2019)

Penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 57-66. ISSN 1394-7729 (2021)

Kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa: kedudukannya di bawah akta kanak-kanak 2001 dan prinsip syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 37-49. ISSN 1394-7729 (2015)

Produk

Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1). pp. 103-120. ISSN 2682-8057 (2014)

Prosedur

Prosedur pendakwaan jenayah syariah: analisis ke atas peruntukan undang-undang di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 dan akta keterangan mahkamah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 15. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2011)

Proving

Methods of proving according to law of evidence in Malaysian syariah and civil courts: a comparative study. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 1-34. ISSN 2682-8057 (2019)

Qazaf (false accusation)

Qazaf (False Accusation) in Malaysian syariah criminal law: a current analysis. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 264-289. ISSN 2682-8057 (2019)

Qiyas

Istihsan dalam penghakiman mahkamah syariah di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 247-270. ISSN 2682-8057 (2015)

Restorative

Restorative and Retributive Justice in Shariah and in Malaysia: A Review. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 35-41. ISSN 0127-788X (2018)

Retributive

Restorative and Retributive Justice in Shariah and in Malaysia: A Review. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 35-41. ISSN 0127-788X (2018)

Right to speedy trial

Hak untuk perbicaraan yang disegerakan dari perspektif undang-undang sivil dan syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 24. pp. 47-56. ISSN 1394-7729 (2019)

Sejarah forensik

The basics of forensics in islam based on the history and elements. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2021)

Sexual abuse against children

An islamic perspective on preventing sexual abuse against children. IIUM Law Journal, 29 (S1). pp. 153-176. ISSN 2289-7852 (2021)

Sharia Risk Management Practices

Sharia risk management framework for islamic financial institutions: its global application in managing sharia non-compliant risk. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 131-159. ISSN 2682-8057 (2017)

Sharia compliant

Sharia risk management framework for islamic financial institutions: its global application in managing sharia non-compliant risk. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 131-159. ISSN 2682-8057 (2017)

Shariah

Jenayah komputer: perbandingan menurut akta jenayah Komputer 1997 dan prinsip undang-undang jenayah islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 1394-7729 (2003)

Restorative and Retributive Justice in Shariah and in Malaysia: A Review. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 35-41. ISSN 0127-788X (2018)

Shariah oficcer

Function and Responsibility of Sharia Officer in Islamic Financial Services Act (IFSA 2013). Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 42-52. ISSN 0127-788X (2020)

Shariah parameters

Shariah parameters in islamic structured products. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 16-26. ISSN 0127-788X (2018)

Shari’ah principles on prevention of sexual abuse

An islamic perspective on preventing sexual abuse against children. IIUM Law Journal, 29 (S1). pp. 153-176. ISSN 2289-7852 (2021)

Siasah syar'iyah

Fatwa dalam perundangan islam dan fungsinya menangani keperluan hukum semasa menurut siasah al-syar'iyah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 89-111. ISSN 1394-7729 (2003)

Sistem Pengurusan Kes Mahkamah Syariah

Transformasi teknologi elektronik melalui aplikasi sistem e-syariah dan i-syariah dalam sistem pengurusan Mahkamah syariah di malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34 (1). pp. 45-74. ISSN 2682-8057 (2022)

Siyasah Syariyyah

Application of the Method of Changing the Rulings Due to Changes in Time in Siyasah Syariyyah. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 53-61. ISSN 0127-788X (2021)

Socio-economic

Waqf property management through the Maqasid al-Shariah approach. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27 (3). pp. 28-31. ISSN 1323-6903 (2021)

Sodomy

Qazaf (False Accusation) in Malaysian syariah criminal law: a current analysis. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 264-289. ISSN 2682-8057 (2019)

Sumber hukum

Istihsan dalam penghakiman mahkamah syariah di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 247-270. ISSN 2682-8057 (2015)

Syariah

Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1). pp. 103-120. ISSN 2682-8057 (2014)

Konsep kepenggunaan mengikut syariah dan aplikasinya dalam perundangan di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 23 (1). pp. 1-20. ISSN 2682-8057 (2011)

Definisi wali dalam pernikahan: perspektif fiqh dan undang-undang keluarga islam di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 201-225. ISSN 2682-8057 (2015)

Siasatan kes jenayah syariah di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 9. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2005)

Syariah Court

The power of parliament to legislate syariah legal profession act: analysis of the provisions of the federal constitution. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (2). pp. 270-283. ISSN 2682-8057 (2019)

Cabaran Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Dari Perspektif Peguam Syar'ie. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 115-128. ISSN 2735-1270 (2009)

Syariah Court Evidence Enactment

Methods of proving according to law of evidence in Malaysian syariah and civil courts: a comparative study. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 1-34. ISSN 2682-8057 (2019)

Syariah Criminal Procedure Act 1997

Siasatan kes jenayah syariah di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 9. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2005)

Syariah criminal law

Qazaf (False Accusation) in Malaysian syariah criminal law: a current analysis. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 264-289. ISSN 2682-8057 (2019)

Syariah criminal law enactment

Qazaf (False Accusation) in Malaysian syariah criminal law: a current analysis. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (1). pp. 264-289. ISSN 2682-8057 (2019)

Syariah criminal prosecution

Prosedur pendakwaan jenayah syariah: analisis ke atas peruntukan undang-undang di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 dan akta keterangan mahkamah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 15. pp. 1-18. ISSN 1394-7729 (2011)

Syariah lawyers

Peguam syarie di Malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 25. pp. 23-33. ISSN 2735-1270 (2019)

Syariah supervision

The development of islamic banking laws in Malaysia: an overview. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 191-205. ISSN 1394-7729 (2009)

Syarie Law

The power of parliament to legislate syariah legal profession act: analysis of the provisions of the federal constitution. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31 (2). pp. 270-283. ISSN 2682-8057 (2019)

Tadbir urus

Peguam syarie di Malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 25. pp. 23-33. ISSN 2735-1270 (2019)

Tadlīs

Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 0127-788X (2021)

Taghrīr

Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 0127-788X (2021)

Takat bidang kuasa

Penggubalan dan pelaksanaan undang-undang islam oleh pemerintah: satu pandangan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 108-126. ISSN 2682-8057 (2012)

Tatacara

Kuasa dan peranan polis dalam penguatkuasaan jenayah syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (1). pp. 85-101. ISSN 2682-8057 (2015)

Ta’zir

What makes a law “islamic”? a preliminary study on the islamicity of laws in Malaysia. IIUM Law Journal, 27 (1). pp. 209-232. ISSN 2289-7852 (2019)

Traditional financial institutions

Sharia risk management framework for islamic financial institutions: its global application in managing sharia non-compliant risk. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 131-159. ISSN 2682-8057 (2017)

Trust

Execution of hibah amanah as an instrument of islamic property management in Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 90-115. ISSN 2682-8057 (2017)

Undang-undang

Halalan tayyiban dalam kerangka perundangan Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1). pp. 103-120. ISSN 2682-8057 (2014)

Undang-undang Islam

Penggubalan dan pelaksanaan undang-undang islam oleh pemerintah: satu pandangan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 108-126. ISSN 2682-8057 (2012)

Hak ibu bapa terhadap nafkah dalam perundangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (1). pp. 24-37. ISSN 2682-8057 (2012)

Undang-undang jenayah syariah

Lesbian, gay, biseksual dan transgender: perspektif undang-undang jenayah syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 19. pp. 29-36. ISSN 1394-7729 (2015)

Undang-undang keluarga

Pemelukan islam pasangan perkahwinan sivil: isu berbangkit dan cadangan penambahbaikan menurut undang-undang Malaysia. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28 (1). pp. 16-42. ISSN 0128-2670 (2016)

Undang-undang keluarga Islam

Definisi wali dalam pernikahan: perspektif fiqh dan undang-undang keluarga islam di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 201-225. ISSN 2682-8057 (2015)

Urbūn

Shariah parameters in islamic structured products. Journal of Contemporary Islamic Law, 3 (1). pp. 16-26. ISSN 0127-788X (2018)

Usul al-fiqh

The priority of preventing harm in society. [Newspaper] (2020)

Wakaf

Isu pembangunan wakaf menggunakan struktur amanah pelaburan hartanah islam di Malaysia: satu tinjauan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 24 (2). pp. 149-177. ISSN 2682-8057 (2012)

Wali

Definisi wali dalam pernikahan: perspektif fiqh dan undang-undang keluarga islam di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27 (2). pp. 201-225. ISSN 2682-8057 (2015)

Waqf

Endowment and waqf funds in Malaysian higher education: a conceptual study. Jurnal Syariah, 29 (1). pp. 127-154. ISSN 0127-1237 (2021)

Waqf Management

Waqf property management through the Maqasid al-Shariah approach. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27 (3). pp. 28-31. ISSN 1323-6903 (2021)

Wills

Execution of hibah amanah as an instrument of islamic property management in Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29 (2). pp. 90-115. ISSN 2682-8057 (2017)

Zakat

Pelaburan wang zakat oleh institusi zakat menurut pandangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 25 (1). pp. 122-135. ISSN 2682-8057 (2013)

amil

The Challenge of Amil in Kedah State Zakat Board in Industrial Revolution 4.0. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2020)

audit

Function and Responsibility of Sharia Officer in Islamic Financial Services Act (IFSA 2013). Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 42-52. ISSN 0127-788X (2020)

baby dumping

Baby Hatch According to Malaysian Law and Syarak. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 39-52. ISSN 0127-788X (2021)

computer crime

Jenayah Komputer : Perbandingan Menurut Akta Jenayah Komputer 1997 dan Prinsip Undang-undang Jenayah Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 2735-1270 (2003)

cyber law

Jenayah Komputer : Perbandingan Menurut Akta Jenayah Komputer 1997 dan Prinsip Undang-undang Jenayah Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 2735-1270 (2003)

declaration

The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 77-83. ISSN 0127-788X (2020)

e-Kerajaan

Transformasi teknologi elektronik melalui aplikasi sistem e-syariah dan i-syariah dalam sistem pengurusan Mahkamah syariah di malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34 (1). pp. 45-74. ISSN 2682-8057 (2022)

e-Syariah

Transformasi teknologi elektronik melalui aplikasi sistem e-syariah dan i-syariah dalam sistem pengurusan Mahkamah syariah di malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34 (1). pp. 45-74. ISSN 2682-8057 (2022)

enforcement and implementation of order

Cabaran Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Dari Perspektif Peguam Syar'ie. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 115-128. ISSN 2735-1270 (2009)

fatwa

Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa di Semenanjung Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 10. pp. 1-19. ISSN 2735-1270 (2006)

globalisation

Siyar (Undang-Undang Antarabangsa Islam): Cabaran Untuk Mempermoden dan Menjadikannya Relevan. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 12. pp. 28-47. ISSN 2735-1270 (2008)

hibah

The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 77-83. ISSN 0127-788X (2020)

human factor

Cabaran Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Dari Perspektif Peguam Syar'ie. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 115-128. ISSN 2735-1270 (2009)

i-Syariah

Transformasi teknologi elektronik melalui aplikasi sistem e-syariah dan i-syariah dalam sistem pengurusan Mahkamah syariah di malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34 (1). pp. 45-74. ISSN 2682-8057 (2022)

industrialization 4.0

The Challenge of Amil in Kedah State Zakat Board in Industrial Revolution 4.0. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2020)

international law

Siyar (Undang-Undang Antarabangsa Islam): Cabaran Untuk Mempermoden dan Menjadikannya Relevan. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 12. pp. 28-47. ISSN 2735-1270 (2008)

justice

Cabaran Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Dari Perspektif Peguam Syar'ie. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 115-128. ISSN 2735-1270 (2009)

law

Jenayah Komputer : Perbandingan Menurut Akta Jenayah Komputer 1997 dan Prinsip Undang-undang Jenayah Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 2735-1270 (2003)

The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 77-83. ISSN 0127-788X (2020)

maintenance

Cabaran Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Dari Perspektif Peguam Syar'ie. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 13. pp. 115-128. ISSN 2735-1270 (2009)

pengecualian beban pembuktian

Peruntukan Beban Pembuktian di Bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah: Satu Penilaian (Provisions on Burden of Proof Under the Syariah Court Evidence Enactment: An Appraisal). Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 78-91. ISSN 2735-1270 (2021)

perpindahan beban pembuktian

Peruntukan Beban Pembuktian di Bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah: Satu Penilaian (Provisions on Burden of Proof Under the Syariah Court Evidence Enactment: An Appraisal). Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 28. pp. 78-91. ISSN 2735-1270 (2021)

planning

The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 77-83. ISSN 0127-788X (2020)

responsibility

Function and Responsibility of Sharia Officer in Islamic Financial Services Act (IFSA 2013). Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 42-52. ISSN 0127-788X (2020)

review

Function and Responsibility of Sharia Officer in Islamic Financial Services Act (IFSA 2013). Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 42-52. ISSN 0127-788X (2020)

revolution

The Challenge of Amil in Kedah State Zakat Board in Industrial Revolution 4.0. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2020)

shariah

Jenayah Komputer : Perbandingan Menurut Akta Jenayah Komputer 1997 dan Prinsip Undang-undang Jenayah Islam. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 7. pp. 15-36. ISSN 2735-1270 (2003)

siyar

Siyar (Undang-Undang Antarabangsa Islam): Cabaran Untuk Mempermoden dan Menjadikannya Relevan. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 12. pp. 28-47. ISSN 2735-1270 (2008)

syarak

Baby Hatch According to Malaysian Law and Syarak. Journal of Contemporary Islamic Law, 6 (1). pp. 39-52. ISSN 0127-788X (2021)

syariah

Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa di Semenanjung Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM), 10. pp. 1-19. ISSN 2735-1270 (2006)

weaknesses

The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (2). pp. 77-83. ISSN 0127-788X (2020)

zakat

The Challenge of Amil in Kedah State Zakat Board in Industrial Revolution 4.0. Journal of Contemporary Islamic Law, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 0127-788X (2020)

zakat foundation

Pelaburan wang zakat oleh institusi zakat menurut pandangan islam. Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 25 (1). pp. 122-135. ISSN 2682-8057 (2013)

This list was generated on Fri Jun 14 20:24:41 2024 +08.